O společností

Název společností POLI Consulting s.r.o. sestává z fúze starořeckého slova polys, což znamená početný, rozsáhlý, které se v moderním jazyce používá jako součást složitých slov, označujících mnohost, komplexní pokrytí nebo různorodé složení něčeho a z anglického slova Consulting — poradenství.

Tento název jsme pro naši společnost vybrali ne náhodou. Naší hlavní činností je poradenství klientům v širokém spektru otázek ekonomiky, financí, účetnictví, daňové optimalizace, dále poradenství v oblasti zakládání registrací, reorganizací a zániku společností a na téma řízení personálů.

Víme, že „peníze milují počítání, ticho a klid“ a tvrdíme, že „daně jsou cenou, kterou platíme za to, že můžeme žít v civilizované společnosti“.

POLI Consulting poskytuje svým klientům vysoce kvalitní poradenské služby za adekvátní cenu, tím přináší klientům konkrétní, měřitelné výsledky. Klienti při spolupráci s námi oceňují, že služby POLI Consulting spojují důvěrnost právníka, přesnost účetního a odbornost ekonoma, doplněnou vysokými etickými standardy profesionálního HR manažera a kouče.

Mezí činnosti společností POLI Consulting hlavními je:

  • Daňová optimalizace činnosti českých firem,
  • Konzultace o podnikání a řízení osobních financí v ČR,
  • Správa nemovitostí v ČR,
  • Pomoc při získání pracovního povolení v ČR.

Aktuální seznam služeb POLI Consulting naleznete zde.

Zakladatelé společností POLI Consulting jej vytvořili za účelem neustále nalézat správná řešení, jak vydělat, udržet a násobit. Přitom se snažíme otevřít v České republice nové příležitosti pro podnikatele, kteří sdílejí této životní principy a hodnoty zaměstnanců a zakladatelů POLI Consulting:

Aktivní životní pozice,
Zodpovědnost,
Profesionalita.

Kromě tak zřejmého strategického cíle, jakým je ziskovost společnosti, se zakladatelé POLI Consulting snaží, aby společnost byla pro klienty strategickým partnerem v mezistátních ekonomických vztazích České republiky, Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Kazachstánu.

K tomu společnost POLI Consulting přijala základní principy práce:

  • Neustálé vytváření nových služeb, které splňují měnící se požadavky trhu a potřeby zákazníků.
  • Zajištění vysokého standardu kvality poskytovaných služeb.
  • Neustálé zvyšování hodnoty aktiv našich klientů tím, že jim poskytujeme komplex vzájemně propojených poradenských služeb.